Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch số 98/KH-BPC
Ngày ban hành 22/05/2018
Trích yếu Kế hoạch thẩm tra của Ban Pháp chế trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Pháp chế
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 0153.pdf
°
246 người đang online