Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số 120/BC-UBND
Ngày ban hành 07/06/2018
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban VHXH HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm KNg sau GSCĐ về c.sách, PL đối với nhà giáo, ng có công130620180416.pdf
°
370 người đang online