Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số 113/BC-UBND
Ngày ban hành 06/06/2018
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh về tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm KNg sau GSCĐ về DT tuyến đg bộ NĐ-P.lý130620180420.pdf
°
278 người đang online