Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số 123/BC-UBND
Ngày ban hành 08/06/2018
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm KNg sau GSCĐ về C.tác BVMT130620180425.pdf
°
239 người đang online