Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Quyết định số: 15/QĐ-BPC, ngày 23/8/2018 về “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”
Ngày ban hành 23/08/2018
Trích yếu “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Pháp chế
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm (chính thức)170920180838.docx
°
119 người đang online