Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày ban hành 05/07/2019
Trích yếu Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của văn phòng HĐND
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 0524.pdf
°
320 người đang online