Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 27/05/2021
Trích yếu Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản của văn phòng HĐND
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm df
°
158 người đang online