Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 52/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/10/2021
Trích yếu Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công - Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ ba (giải quyết công việc phát sinh đột xuất)
Tài liệu đính kèm NQ 52 d.chinh c.truong d.tu d.an x.dung Trung tam phuc vu HCC-TT XTDT va HTDN tinh.pdf
°
149 người đang online