Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 24/TTr_UBND
Ngày ban hành 24/11/2021
Trích yếu Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 31. K. hoach to chuc cac ky hop thuong le nam 2022.pdf
°
158 người đang online