Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 276/BC-UBND
Ngày ban hành 25/11/2021
Trích yếu Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về Định mức, nguyên tắc và dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 11. Ng.tac, d.muc, p.an phan bo chi tiet von dau tu cong nguon NSNN.pdf
°
688 người đang online