Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 141/TTr-UBND
Ngày ban hành 26/11/2021
Trích yếu Báo cáo phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 14. BC phan bo du toan thu, chi ngan sach NN nam 2022.pdf
°
702 người đang online