Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 27/11/2021
Trích yếu Các báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 32.1. BC ket qua cong tac nam 2021 cua Ban KTNS.pdf | 32.2. BC GSCĐ thuc hien chuong trinh moi xa mot san pham OCOP cua Ban KTNS.pdf | 32.2.1. Phu luc kem theo BC GSCD cua Ban KTNS (PL 01).pdf | 32.2.2 Phu luc kem theo BC GSCD cua Ban KTNS (PL 02a).pdf | 32.2.3. Phu luc kem theo BC GSCD cua Ban KTNS (PL 02b).pdf | 32.3.1. Bc tham tra trinh tai ky hop thu tu HDND tinh cua Ban KTNS.pdf | 32.3.2. Phu luc II kem theo BC tham tra cua Ban KTNS.pdf
°
651 người đang online