Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 26/11/2021
Trích yếu Các báo cáo của Ban VHXH HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 34.1. BC ket qua cong tac nam 2021 cua Ban VHXH.pdf | 34.2. BC ket qua giam sat chuyen de viec t.hien CSPL ve tro giup xã hoi tu nam 2019 den nay (cua Ban VHXH).pdf | 34.3. BC tham tra cua Ban VHXH.pdf
°
557 người đang online