Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 30/05/2019
Trích yếu Tờ trình về việc Thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng cụm khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Nam Định; Bổ xung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định (tài liệu gửi lần 2)
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ tám-Kỳ họp bất thường
Tài liệu đính kèm dia diem & so luong CCN trogn QH, KH SDD_ bo sung danh muc DA phai thu hoi dat trong KH SDD 2019300520190758.pdf
°
191 người đang online