Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp bất thường) - Tài liệu gửi lần 2
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ tám-Kỳ họp bất thường
Tài liệu đính kèm RINH KY HOP100620201018.pdf
°
95 người đang online