Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
Lượt xem: 61
100%

 

Thực hiện kế hoạch giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, để thẩm tra báo cáo tài chính nhà nước năm 2022, đồng thời có căn cứ và số liệu phục vụ thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023; quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh và Cục thuế tỉnh.

Tham gia đoàn giám sát, thẩm tra có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì, đồng chí Trịnh Minh Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo phòng phụ trách công tác tham mưu, giúp việc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Đoàn giám sát, thẩm tra làm việc tại Cục thuế tỉnh

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát, thẩm tra đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị đề nghị đơn vị giải trình, làm rõ như: (1) Đối với Kho bạc Nhà nước Nam Định: làm rõ những nội dung có số liệu bằng “0” trong Báo cáo tài chính; việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các Chủ đầu tư dự án; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; dư tạm ứng quá hạn, dư tạm ứng quá hạn từ nguồn trái phiếu Chính phủ; việc thanh toán bằng bản giấy và bản điện tử, …; (2) Đối với Cục thuế tỉnh: giải trình thêm về số liệu dự toán thu năm 2024; các biện pháp xử lý hành vi gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế kéo dài; nguyên nhân 03 khoản thu (Thu doanh nghiệp nhà nước, Thuế bảo vệ môi trường, Thu lệ phí trước bạ) dự kiến không hoàn thành dự toán năm 2023; số lượng doanh nghiệp dây dưa, chây ỳ thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước,…

Đoàn giám sát, thẩm tra làm việc tại Kho bạc nhà nước Nam Định

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn, đại diện lãnh đạo 02 đơn vị cùng các đồng chí trưởng các phòng chuyên môn đã giải trình, làm rõ những nội dung Đoàn yêu cầu.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Kho bạc Nhà nước Nam Định cũng như Cục thuế tỉnh. Đồng thời đề nghị 02 đơn vị tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, thẩm tra, bổ sung và hoàn thiện nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về “Hoạt động của các ngân hàng thương mại trên...(26/05/2023 5:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh(21/04/2023 10:05 SA)

Giám sát công tác kiểm soát thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022(14/11/2022 8:27 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh(30/06/2022 2:56 CH)

Phát triển sản xuất công nghiệp an toàn, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh(26/10/2021 11:07 SA)

°
163 người đang online