Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Đăng ngày 21 - 04 - 2023
Lượt xem: 1.721
100%

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 07/4/2023 về Tổ chức kỳ họp thứ 10 (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

 

Tham dự các buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì, các đồng chí là lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, các đồng chí thành viên Ban, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các đồng chí chuyên viên tham

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Theo kế hoạch, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức làm việc với 07 cơ quan, đơn vị, bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại các buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, thành viên Ban, lãnh đạo Văn phòng đã đưa ra các ý kiến, quan điểm và đánh giá về các nội dung mà cơ quan chủ trì soạn thảo trình. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh. Một số nội dung cần xem xét, cân nhắc, Ban đã trực tiếp trao đổi với các ngành trong quá trình thẩm tra và đã được các ngành tiếp thu, chỉnh sửa, đảm bảo nội dung của các Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Sau các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây dựng báo cáo thẩm tra và tổ chức họp Ban thông qua báo cáo, trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh diễn ra vào ngày 24/4/2023./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh(17/11/2023 10:27 SA)

Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về “Hoạt động của các ngân hàng thương mại trên...(26/05/2023 5:06 CH)

Giám sát công tác kiểm soát thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022(14/11/2022 8:27 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh(30/06/2022 2:56 CH)

Phát triển sản xuất công nghiệp an toàn, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh(26/10/2021 11:07 SA)

°
212 người đang online