Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội về “Công tác quản lý nhà nước về viễn thông trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2022”

Đăng ngày 13 - 06 - 2023
Lượt xem: 1.849
100%

 

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-VHXH ngày 17/5/2023 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về viễn thông trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2022”, Ban đã tổ chức khảo sát thực tế về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố và giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Nam Định, VNPT Nam Định. Viettet Nam Định và MobiFone Nam Định. Dự và chỉ đạo các buổi giám sát có  đồng chí Mai Thanh Long, TUV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lê Quang Minh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì các buổi giám sát; tham dự hoạt động giám sát có các thành viên Đoàn giám sát là các Ủy vên Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số Sở ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội tại địa phương nơi đoàn đến làm việc.

Đoàn giám sát làm việc tại Viettel Nam Định

Đoàn giám sát làm việc tại MobiFone Nam Định

Tại các buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị về tình hình công tác quản lý nhà nước và hoạt động viễn thông, dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, dịch vụ viễn thông; việc tực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Tại các buổi giám sát, nhiều ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động viễn thông, dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh; Các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát đã được các đơn vị giải đáp, làm rõ những vấn đề mà Đoàn quan tâm, như: Việc ngầm hóa cáp viễn thông, việc chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị; việc phối hợp trong việc sử dụng trung cơ sở hạ tầng; việc tăng cường kết nối, chia sẻ đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình cung cấp dịch vụ cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện dịch vụ công…

Đoàn giám sát làm việc tại UBND thành phố Nam Định

Đoàn giám sát làm việc tại VNPT Nam Định

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Đồng chí Lê Quang Minh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận tại các buổi giám sát:

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị. địa phương về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động viễn thông, dịch vụ viễn thông; cơ quan QLNN đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QLNN về viễn thông; việc đầu tư xây dựng các trạm thu phát sóng BTS; đảm bảo an toàn an ninh mạng, triển khai hiệu quả công tác xây dựng chính quyền điện tử. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đã từng bước phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ viễn thông hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong việc quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, phát triển ứng dụng, chuyển đổi số, chuẩn hóa các thuê bao di động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ viễn thông. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế  đảm bảo thực hiện tốt hơn công tác QLNN về viễn thông, dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phục vụ, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh./.

Một số hình ảnh về hoạt động khảo sát của Đoàn:

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh(11/07/2023 11:49 SA)

Giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách giai đoạn 2018-2022(28/10/2022 8:35 SA)

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề (25/06/2022 8:16 SA)

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh(19/10/2021 7:39 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(11/07/2021 4:22 CH)

°
71 người đang online