Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh

Đăng ngày 11 - 07 - 2023
Lượt xem: 1.601
100%

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trước kỳ họp thứ 12 kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại các đơn vị thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội và thẩm tra 04 đề án, dự thảo Nghị quyết về “ (1) Quy định mức chi thực hiện chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho người cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chi thù lao cho người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý hỗ trợ cho đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy; (2) Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em khuyết tật còn khả năng tiếp thu nghề tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định; (3) Quy định định mức chi ngân sách nhà nước nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất trong các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định; (4) Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

Đồng chí Lê Quang Minh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các buổi giám sát thẩm tra; tham dự có các thành viên là các Ủy vên Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số địa phương có liên quan.

Qua giám sát, thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của các đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội và báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ văn hoá – xã hội của tỉnh tỉnh 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Ban cũng đã phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đối với thẩm tra 04 đề án, dự thảo Nghị quyết: Ban đã tiến hành khảo sát thực tế tại các tuyến đường phố dự kiến đặt tên trên địa bàn Thị trấn Quất Lâm, Thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thủy và làm việc trực tiếp với các sở ngành chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh. Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu hồ sơ dự thảo nghị quyết các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp vào nội dung dự thảo các nghị quyết nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các ý kiến của thành viên Ban đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Kết thúc hoạt động giám sát, thẩm tra: Ban đã tiến hành xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra, tiến hành họp Ban để thông qua và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội về “Công tác quản lý nhà nước về viễn thông trên địa...(13/06/2023 3:42 CH)

Giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách giai đoạn 2018-2022(28/10/2022 8:35 SA)

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề (25/06/2022 8:16 SA)

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh(19/10/2021 7:39 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(11/07/2021 4:22 CH)

°
815 người đang online