Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Số 40/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 41/2021/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 43/2021/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số 44/2021/NQ-HĐND 25/10/2021 Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Số 45/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định
Số 46/NQ-HĐND 25/10/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định (Đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến đến Quốc lộ 21B)
Số 47/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu
Số 48/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh
Số 49/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự ánXây dựng nhà 4 tầng gồm 33 phòng học và các phòng chức năng, xây dựng một số hạng mục phụ trợ Trường THPT Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định
Số 50/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phú - Ninh, huyện Hải Hậu
Số 51/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công
Số 52/NQ-HĐND 25/10/2021 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công - Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
1 
°
95 người đang online