Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018
Ngày ban hành 02/03/2018
Trích yếu Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HDND tỉnh về "Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý" Trừ sự nghiệp Y tế, sự nghiệp GD-ĐT
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Đề cương
Tài liệu đính kèm 180950.pdf
°
101 người đang online