Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Phòng Hành chính tổ chức quản trị

Đăng ngày 13 - 10 - 2021
Lượt xem: 335
100%

 

1. Nguyễn Tiến Vững - Trưởng phòng

2. Đinh Thị Thu Hà - Kế toán

3. Đặng Thị Kim Nhung - Chuyên viên

4. Nguyễn Thị Băng Thanh - Chuyên viên

5. Phan Ngọc Thịnh - Chuyên viên

6. Lê Thanh Tùng - Chuyên viên

7. Vũ Minh Tâm - Văn thư

8. Nguyễn Quyết Thắng - lái xe

9. Trịnh Đình Hiện - lái xe

10 Phạm Đình Minh - lái xe

11. Nguyễn Tiến Sơn - lái xe

12. Trần Bình Trọng - lái xe

13. Nguyễn Thị Kim Anh - tạp vụ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh Nam Định(15/10/2021 9:53 SA)

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân(14/10/2021 9:38 SA)

Phòng Công tác Quốc hội(13/10/2021 9:40 SA)

°
240 người đang online