Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

Đăng ngày 14 - 10 - 2021
Lượt xem: 321
100%

 

1.     Đặng Thị Vân - Trưởng Phòng

2.     Chu Thị Bích Hằng - Phó trưởng phòng

3.     Trần Hồng Khanh – Phó trưởng phòng

4.     Nguyễn Thành Long – Chuyên viên

5.     Trịnh Thị Mai Hồng – Chuyên viên

6.     Nguyễn Thu Hằng – Chuyên viên

7     Nguyễn Thị Thu Phương – Chuyên viên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh Nam Định(15/10/2021 9:53 SA)

Phòng Công tác Quốc hội(13/10/2021 9:40 SA)

Phòng Hành chính tổ chức quản trị(13/10/2021 9:46 SA)

°
282 người đang online