Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Phòng Công tác Quốc hội

Đăng ngày 13 - 10 - 2021
Lượt xem: 319
100%

 

1. Phạm Thu Trang – Trưởng phòng

2. Trần Thanh Phương– Chuyên viên

3. Trương Thanh Tùng – Chuyên viên

4. Vũ Hoàng Hải – Chuyên viên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh Nam Định(15/10/2021 9:53 SA)

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân(14/10/2021 9:38 SA)

Phòng Hành chính tổ chức quản trị(13/10/2021 9:46 SA)

°
123 người đang online