Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 20 - 10 - 2021
Lượt xem: 414
100%

 

Sáng 19-10, Ban TVTU tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Từ ngày 4 đến ngày 7-10-2021, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Tại kỳ họp, BCH Trung ương thống nhất nhận định, năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác... Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021; đồng thời xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022.

Đồng chí  Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời gian qua, đất nước đã đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá. Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được toàn Ðảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII; các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, phấn đấu đạt mức chỉ tiêu cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung cao độ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Tiêm phòng vắc-xin, đưa đón miễn phí người dân từ các địa phương khác trở về tỉnh; trước mắt kịp thời khống chế ngăn chặn, đẩy lùi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Ý Yên... thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh(13/04/2023 10:29 SA)

Ban Pháp chế thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 8:04 SA)

Tập huấn về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ...(08/11/2021 2:32 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua,...(08/11/2021 2:16 CH)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ hợp thứ bảy HĐND tỉnh đến nay(30/09/2021 11:13 SA)

°
119 người đang online