Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Đăng ngày 13 - 04 - 2023
Lượt xem: 1.788
100%

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành họp thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Dự và chỉ đạo phiên thẩm tra có đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Văn Lợi – Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Thanh Hoan – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo phòng phụ trách công tác tham mưu, giúp việc lĩnh vực pháp chế.

Đồng chí Lê Văn Lợi  - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra 02 đề án, dự thảo nghị quyết do Sở Nội vụ và Công an tỉnh chủ trì soạn thảo, gồm: Đề án, dự thảo Nghị quyết về việc tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023 và bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam Định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại phiên họp thẩm tra, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trình bày đề án, dự thảo Nghị quyết do cơ quan mình chủ trì soạn thảo.

Trên cơ sở nghiên cứu, xem xét các đề án, dự thảo Nghị quyết, các thành viên Ban Pháp chế đã trực tiếp trao đổi với cơ quan chủ trì soạn thảo, làm rõ những vấn đề cần quan tâm, tiến hành thảo luận trong tập thể Ban và thống nhất nhận định: Việc trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết trên là cần thiết và đúng thẩm quyền của HĐND. Hồ sơ các dự thảo nghị quyết bảo đảm theo quy định. Việc ban hành các nghị quyết sẽ góp phần triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Trung ương cũng như giải quyết các yêu cầu công việc thực tế đang đặt ra với tỉnh, nhất là việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc về biên chế trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất đề nghị điều chỉnh tên nghị quyết và thay đổi cách diễn đạt tại Điều 2 của dự thảo nghị quyết về tạm giao biên chế công chức, viên chức năm 2023 để bảo đảm thống nhất giữa các văn bản, tạo cách hiểu thống nhất, rõ ràng.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tại các cơ quan, đơn vị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ xây dựng báo cáo thẩm tra, trình kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 8:04 SA)

Tập huấn về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ...(08/11/2021 2:32 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua,...(08/11/2021 2:16 CH)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(20/10/2021 7:44 SA)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ hợp thứ bảy HĐND tỉnh đến nay(30/09/2021 11:13 SA)

°
196 người đang online