Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Pháp chế thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 23 - 06 - 2022
Lượt xem: 1.864
100%

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Tham dự thẩm tra có đồng chí Lê Văn Lợi - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Hoan – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham gia của đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo phòng phụ trách công tác tham mưu, giúp việc lĩnh vực pháp chế.

Ban Pháp chế thẩm tra tại Thanh tra tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra, giám sát tại Thanh tra tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra 10 báo cáo và 02 đề án, dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền); Các báo cáo của UBND tỉnh về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của các ngành: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đề án, dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học; Đề án, dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tại các buổi làm việc, đại diện cơ quan, đơn vị đã trình bày báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết do cơ quan mình chủ trì soạn thảo. Các thành viên Ban Pháp chế đã nêu ý kiến, nhận định, đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan.

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh và các cơ quan trong khối Nội chính về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đã được các cơ quan chỉ ra trong các báo cáo. Một số nội dung cần xem xét, cân nhắc để có đánh giá thực sự chính xác, khách quan, thống nhất, trong quá trình thẩm tra Ban Pháp chế đã trực tiếp trao đổi với các ngành và đã được các ngành tiếp thu để chỉnh sửa vào báo cáo.

Đối với 02 đề án, dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế đã chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất thực hiện một số công việc cần thiết; điều chỉnh một số nội dung để hoàn thiện các đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh như: căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết, làm rõ các đối tượng được hỗ trợ sau đại học, làm rõ đối tượng được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tại các cơ quan, đơn vị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ xây dựng báo cáo thẩm tra, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh(13/04/2023 10:29 SA)

Tập huấn về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ...(08/11/2021 2:32 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua,...(08/11/2021 2:16 CH)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(20/10/2021 7:44 SA)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ hợp thứ bảy HĐND tỉnh đến nay(30/09/2021 11:13 SA)

°
447 người đang online