Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng”

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
Lượt xem: 788
100%

 

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-PC ngày 01/9/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng”, Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương để giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý. Dự và chỉ đạo các buổi làm việc có đồng chí Mai Thanh Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Đinh Thanh Hoan, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, cùng các thành viên Đoàn giám sát là các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND các huyện nơi Đoàn giám sát đến làm việc.

Ban Pháp chế giám sát tại Công an tỉnh

Tại các buổi làm việc, đại diện cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trong ba năm (từ năm 2018 đến năm 2020). Các thành viên Đoàn giám sát đã nêu ý kiến, nhận định, đánh giá về việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ một số vấn đề quan tâm.

Qua trao đổi tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả tích cực đã đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời có các biện pháp thiết thực, hiệu quả để huy động, thu hút sự tham gia tích cực của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp và đông đảo người dân vào các phong trào thi đua, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời Đoàn giám sát cũng kiến nghị một số giải pháp để các phong trào thi đua thực sự sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng và thực chất.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Đoàn giám sát sẽ xây dựng báo cáo, trình Ban Pháp chế xem xét thông qua, trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh(13/04/2023 10:29 SA)

Ban Pháp chế thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 8:04 SA)

Tập huấn về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ...(08/11/2021 2:32 CH)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(20/10/2021 7:44 SA)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ hợp thứ bảy HĐND tỉnh đến nay(30/09/2021 11:13 SA)

°
936 người đang online