Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Tập huấn về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
Lượt xem: 2.492
100%

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện và thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong 3 ngày 17/9, 30/10 và 06/11 năm 2021, đồng chí Trịnh Minh Đức, Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 03 huyện: Trực Ninh, Hải Hậu và Xuân Trường.

 

Các lớp tập huấn do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức nhằm trang bị kiến thức, cập nhật kịp thời các quy định mới pháp luật cho đại biểu HĐND và nâng cao kỹ năng hoạt động của các đại biểu HĐND.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung

về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại các buổi tập huấn, các đại biểu HĐND đã được nghe đồng chí Trịnh Minh Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giới thiệu chuyên đề “Nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và Đại biểu HĐND”, trong đó đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tập trung nhấn mạnh, làm rõ với các đại biểu HĐND những quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thường trực HĐND, Ban HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn; về trách nhiệm và quyền của Đại biểu HĐND; nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND; Mối quan hệ của HĐND và các cơ quan của HĐND với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của QH&HĐND, Luật ngân sách, Luật đầu tư công.

Cũng trong buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND”. Thông qua chuyên đề báo cáo viên đã giới thiệu cho các đại biểu về các kỹ năng cơ bản cần có đối với mỗi Đại biểu HĐND, như: Kỹ năng thu thập sử dụng thông tin; Kỹ năng đối thoại và giữ mối liên hệ với cử tri; Kỹ năng phát biểu, tranh luận; Kỹ năng xem xét báo cáo; Kỹ năng xem xét đề án dự thảo nghị quyết; Kỹ năng chất vấn; Kỹ năng thẩm tra; Kỹ năng giám sát chuyên đề; Kỹ năng giám sát việc giải quyết kiến nghị cua cử tri; những yếu tố cần phải có và những việc cần tránh trong hoạt động của đại biểu HĐND.

Ngoài ra các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã còn được nghe đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện truyền đạt về công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND với những nội dung cụ thể, thiết thực. 

Các lớp tập huấn đã thu hút được sự tham gia nghiêm túc, đầy đủ các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Hình thức tập huấn có sự kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Các đại biểu tham dự tập huấn đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Một số ý kiến trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc đã được các báo có viên trực tiếp giải đáp rõ ràng. 

Nội dung tập huấn được các đại biểu đánh giá cao. Thông qua lớp tập huấn các đại biểu đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định vị thế, tầm quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh(13/04/2023 10:29 SA)

Ban Pháp chế thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 8:04 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua,...(08/11/2021 2:16 CH)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(20/10/2021 7:44 SA)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ hợp thứ bảy HĐND tỉnh đến nay(30/09/2021 11:13 SA)

°
227 người đang online