Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề

Đăng ngày 25 - 06 - 2022
Lượt xem: 323
100%

 

Ngày 22/6/2022, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức buổi họp để thảo luận và thống nhất ý kiến thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp, tham gia dự họp có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện.

Đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu một số nội dung chính trong dự thảo báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề, trong đó, đánh giá kết quả đạt được về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019-2021, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng qua các năm và luôn vượt chỉ tiêu được giao, mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp, chất lượng công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từng bước được nâng lên, người bệnh tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn và thuận tiện hơn, đảm bảo được quyền lợi của người bệnh...; nêu một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh như về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, công tác cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, công tác giám định, thanh quyết toán bảo hiểm y tế…

Các đại biểu tham dự buổi họp đã tích cực phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, đại diện Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã giải trình thêm để các đại biểu tham dự buổi họp được rõ hơn về một số nội dung trong báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Mai Thanh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh bổ sung các kiến nghị cụ thể đối với Trung ương gửi Đoàn giám sát. Đồng thời, Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự tại buổi họp để hoàn thiện báo cáo. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2021 của Thường trực HĐND tỉnh được báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách giai đoạn 2018-2022(28/10/2022 8:35 SA)

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh(19/10/2021 7:39 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(11/07/2021 4:22 CH)

Giám sát công tác đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh...(09/05/2019 4:18 CH)

°
70 người đang online