Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
Lượt xem: 1.904
100%

 

Trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành tổ chức giám sát trực tiếp và giám sát thông qua báo cáo đối với 08 đơn vị có liên quan; thực hiện thẩm tra 02 báo cáo của UBND tỉnh (Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 tỉnh Nam Định; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022); các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, đầu tư, khoa học công nghệ,…Tham gia đoàn giám sát, thẩm tra có đồng chí Trịnh Minh Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Quang Minh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham gia của đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo phòng phụ trách công tác tham mưu, giúp việc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

Đồng chí Trịnh Minh Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại các buổi làm việc, đại diện cơ quan, đơn vị đã trình bày báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết do cơ quan mình chủ trì soạn thảo. Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã nêu ý kiến, quan điểm và đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh. Một số nội dung cần xem xét, cân nhắc, Ban Kinh tế - Ngân sách đã trực tiếp trao đổi với các ngành trong quá trình thẩm tra và đã được các ngành tiếp thu để chỉnh sửa vào báo cáo.

Đối với 05 đề án, dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất thực hiện một số công việc cần thiết; điều chỉnh một số nội dung để hoàn thiện các đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Trên cơ sở kết quả thẩm tra tại các cơ quan, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ xây dựng báo cáo thẩm tra, trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 05 và 06/7/2022./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh(17/11/2023 10:27 SA)

Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về “Hoạt động của các ngân hàng thương mại trên...(26/05/2023 5:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh(21/04/2023 10:05 SA)

Giám sát công tác kiểm soát thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022(14/11/2022 8:27 SA)

Phát triển sản xuất công nghiệp an toàn, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh(26/10/2021 11:07 SA)

°
329 người đang online