Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
25/06/2021 Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định tại các buổi tiếp xúc vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
23/06/2021 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng, nhân sự để bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026
23/06/2021 Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về tổng kết kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 
°
67 người đang online